31

2          4

365 Ditë dashuri Një dhuratë mendimesh për dashurinë. ISBN 978-978-9928-201-15-7

365 Ditë Miqësi – Një shprehje miqësie për çdo ditë. ISBN 978-9928-201-16-4

365 Ditë të Lumtura! – Një mendim që të lumturon çdo ditë. ISBN 978-9928-201-17-1

365 …ditë plot energji Shpreso! Ëndërro! Jeto! ISBN 978-9928-201-18-8