Borëbardha

Borëbardha


Lexoi: Aishe Stari
ISBN 978-99281-284-0-9
Çmimi 1000 lekë
Tiranë, 2013
Kësulëkuqja

Kësulëkuqja


Lexoi: Aishe Stari
ISBN 978-99281-284-2-3
Çmimi 1000 lekë
Tiranë, 2013
Hirushja

Hirushja


Lexoi: Aishe Stari
ISBN 978-99281-284-1-6
Çmimi 1000 lekë
Tiranë, 2013
Piter Pani

Piter Pani


Lexoi: Aishe Stari
ISBN 978-99281-284-5-4
Çmimi 1000 lekë
Tiranë, 2013
Pinoku

Pinoku


Lexoi: Aishe Stari
ISBN 978-99281-284-4-7
Çmimi 1000 lekë
Tiranë, 2013
Libri i Xhunglës

Libri i Xhunglës


Lexoi: Aishe Stari
ISBN 978-99281-284-3-0
Çmimi 1000 lekë
Tiranë, 2013