Gjeografia 6

Gjeografia 6

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-128-92-8
72 faqe
Çmimi 259 lekë
Gjeografia 7

Gjeografia 7

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-23-2
136 faqe
Çmimi 367 lekë
Gjeografia 8

Gjeografia 8

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-53-9
144 faqe
Çmimi 341 lekë
Gjeografia 9

Gjeografia 9

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka

ISBN 978-9928-201-94-2
144 faqe
Çmimi 348 lekë
Gjeografia 10

Gjeografia 10

Vasil Kristo, Skënder Sala

ISBN 978-9928-201-26-3
184 faqe
Çmimi 475 lekë


Shiko Online
Gjeografia 11

Gjeografia 11

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka

ISBN 978-9928-201-61-4
192 faqe
Çmimi 633 lekë


Shiko Online
Gjeografia 12 me zgjedhje

Gjeografia 12 me zgjedhje

Bilal Draçi, Dhimitër Doka, Perikli Qiriazi

ISBN 978-9928-272-01-1
248 faqe
Çmimi 977 lekë


Shiko Online
Historia 4

Historia 4

Roland Gjini, Liljana Melani (Gjini)

ISBN 978-9928-201-95-9
72 faqe
Çmimi 170 lekë
Historia 5

Historia 5

Roland Gjini, Albana Shëngjergji

ISBN 978-9928-272-26-3
72 faqe
Çmimi 388 lekë
Historia 6

Historia 6

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-128-93-5
72 faqe
Çmimi 259 lekë
Historia 8

Historia 8

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-54-6
144 faqe
Çmimi 343 lekë
Historia 9

Historia 9

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-201-89-8
136 faqe
Çmimi 363 lekë
Historia 10

Historia 10

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-28-7
175 faqe
Çmimi 508 lekë


Shiko Online
Historia 11

Historia 11

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-201-63-8
160 faqe
Çmimi 406 lekë


Shiko Online
Historia 12 me zgjedhje

Historia 12 me zgjedhje

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-272-02-7
272 faqe
Çmimi 957 lekë


Shiko Online
TIK 4

TIK 4

Etleva Smaçi, Ana Katerina Pikuli

ISBN 978-9928-201-98-0
72 faqe
Çmimi 427 lekë
TIK 5

TIK 5

Etleva Smaçi, Ana Katerina Pikuli

ISBN 978-9928-272-22-5
72 faqe
Çmimi 395 lekë
TIK 6

TIK 6

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-128-95-9
72 faqe
Çmimi 259 lekë
TIK 7

TIK 7

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-21-8
72 faqe
Çmimi 270 lekë
TIK 8

TIK 8

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-59-1
84 faqe
Çmimi 312 lekë
TIK 9

TIK 9

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-85-0
76 faqe
Çmimi 317 lekë
TIK 10

TIK 10

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-30-0
153 faqe
Çmimi 496 lekë


Shiko Online
TIK 11

TIK 11

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-62-1
96 faqe
Çmimi 304 lekë


Shiko Online
TIK 11 me zgjedhje

TIK 11 me zgjedhje

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-64-5
80 faqe
Çmimi 394 lekë


Shiko Online
TIK 12 me zgjedhje

TIK 12 me zgjedhje

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-272-03-4
144 faqe
Çmimi 734 lekë


Shiko Online
Matematika 3

Matematika 3

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-55-3
120 faqe
Çmimi 569 lekë
Fletore Pune<br>Matematika 3

Fletore Pune
Matematika 3

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-51-5
120 faqe
Çmimi 320 lekë
Matematika 4

Matematika 4

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-81-2
136 faqe
Çmimi 608 lekë
Fletore Pune<br>Matematika 4

Fletore Pune
Matematika 4

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-82-9
128 faqe
Çmimi 357 lekë
Matematika 5

Matematika 5

Karen Morrison

ISBN 978-9928-272-27-0
144 faqe
Çmimi 599 lekë
Fletore Pune<br>Matematika 5

Fletore Pune
Matematika 5

Karen Morrison

ISBN 978-9928-272-28-7
136 faqe
Çmimi 358 lekë
Matematika 7

Matematika 7

Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-20-1
288 faqe
Çmimi 635 lekë
Fletore Pune<br>Matematika 7

Fletore Pune
Matematika 7

Margaret Thornton
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-25-6
200 faqe
Çmimi 368 lekë
Matematika 8

Matematika 8

Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-56-0
296 faqe
Çmimi 622 lekë
Fletore Pune<br>Matematika 8

Fletore Pune
Matematika 8

Andrew Manning
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-52-2
160 faqe
Çmimi 405 lekë
Matematika 9

Matematika 9

Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-83-6
336 faqe
Çmimi 672 lekë
Fletore Pune<br>Matematika 9

Fletore Pune
Matematika 9

Margaret Thornton
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-84-3
208 faqe
Çmimi 427 lekë
Aftësim Teknologjik 4

Aftësim Teknologjik 4

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

ISBN 978-9928-272-05-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Aftësim Teknologjik 5

Aftësim Teknologjik 5

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

ISBN 978-9928-272-29-4
72 faqe
Çmimi 250 lekë
Aftësim Teknologjik 6

Aftësim Teknologjik 6

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

ISBN 978-9928-128-94-2
74 faqe
Çmimi 172 lekë
Dituri Natyre 1

Dituri Natyre 1

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-128-96-6
96 faqe
Çmimi 381 lekë
Fletore Pune<br>Dituri Natyre 1

Fletore Pune
Dituri Natyre 1

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-66-9
88 faqe
Çmimi 350 lekë
Dituri Natyre 3

Dituri Natyre 3

Terry Hudson | Alan Haigh | Debbie Roberts | Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-201-48-5
112 faqe
Çmimi 372 lekë
Fletore Pune<br>Dituri Natyre 3

Fletore Pune
Dituri Natyre 3

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-50-8
80 faqe
Çmimi 312 lekë
Dituri Natyre 4

Dituri Natyre 4

Terry Hudson | Alan Haigh | Debbie Roberts | Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-201-90-4
144 faqe
Çmimi 462 lekë
Fletore Pune<br>Dituri Natyre 4

Fletore Pune
Dituri Natyre 4

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-91-1
96 faqe
Çmimi 314 lekë
Dituri Natyre 5

Dituri Natyre 5

Terry Hudson | Alan Haigh | Debbie Roberts | Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-272-23-2
152 faqe
Çmimi 461 lekë
Fletore Pune<br>Dituri Natyre 5

Fletore Pune
Dituri Natyre 5

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-272-24-9
100 faqe
Çmimi 331 lekë
Biologjia 6

Biologjia 6

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-128-97-3
74 faqe
Çmimi 259 lekë
Fletore Pune<br>Biologjia 6

Fletore Pune
Biologjia 6

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-272-04-1
56 faqe
Çmimi 231 lekë
Biologjia 7

Biologjia 7

Darren Forbes | Ann Fullick | Lawrie Ryan
Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris | Redaktor: Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-24-9
96 faqe
Çmimi 334 lekë
Fletore Pune<br>Biologjia 7

Fletore Pune
Biologjia 7

Ann Fullick | Kevin Lancaster | Mike Wooster
Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris | Redaktor: Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-22-5
56 faqe
Çmimi 162 lekë
Biologjia 8

Biologjia 8

Darren Forbes | Ann Fullick | Lawrie Ryan | Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris

ISBN 978-9928-201-47-8
80 faqe
Çmimi 372 lekë
Fletore Pune<br>Biologjia 8

Fletore Pune
Biologjia 8

Richard Fosbery | Ann Fullick | Kevin Lancaster
Viv Newman | Roger Norris | Lawrie Ryan | Mike Wooster

ISBN 978-9928-201-49-2
32 faqe
Çmimi 306 lekë
Biologjia 9

Biologjia 9

Ann Fullick | Richard Fosbery | Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-96-6
96 faqe
Çmimi 416 lekë
Fletore Pune<br>Biologjia 9

Fletore Pune
Biologjia 9

Ann Fullick | Richard Fosbery | Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-97-3
32 faqe
Çmimi 294 lekë
Fizika 9

Fizika 9

Darren Forbes | Viv Newman | Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-92-8
88 faqe
Çmimi 390 lekë
Fletore Pune<br>Fizika 9

Fletore Pune
Fizika 9

Kevin Lancaster | Viv Newman | Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-93-5
48 faqe
Çmimi 317 lekë
Qytetaria 3

Qytetaria 3

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-57-7
68 faqe
Çmimi 273 lekë
Qytetaria 4

Qytetaria 4

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-87-4
72 faqe
Çmimi 292 lekë
Qytetaria 8

Qytetaria 8

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-58-4
72 faqe
Çmimi 312 lekë
Qytetaria 9

Qytetaria 9

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-86-7
68 faqe
Çmimi 166 lekë
Muzika 1

Muzika 1

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-13-3
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 2

Muzika 2

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-14-0
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 3

Muzika 3

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-15-7
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 4

Muzika 4

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-16-4
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 5

Muzika 5

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-30-0
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 9

Muzika 9

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-201-88-1
64 faqe
Çmimi 297 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-10-2
68 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-33-1
64 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-74-4
64 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 4

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 4

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-272-08-9
64 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 5

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 5

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-272-25-6
52 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-11-9
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-34-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-75-1
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 9

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 9

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-272-09-6
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-35-5
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-76-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 12

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 12

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-272-10-2
56 faqe
Çmimi 250 lekë