Gjeografia 10

Gjeografia 10

Vasil Kristo, Skënder Sala

ISBN 978-9928-201-26-3
184 faqe
Çmimi 475 lekë


Shiko Online
Gjeografia 11

Gjeografia 11

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka

ISBN 978-9928-201-61-4
192 faqe
Çmimi 633 lekë


Shiko Online
Gjeografia 12 me zgjedhje

Gjeografia 12 me zgjedhje

Bilal Draçi, Dhimitër Doka, Perikli Qiriazi

ISBN 978-9928-272-01-1
248 faqe
Çmimi 977 lekë


Shiko Online
Historia 10

Historia 10

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-28-7
175 faqe
Çmimi 508 lekë


Shiko Online
Historia 11

Historia 11

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-201-63-8
160 faqe
Çmimi 406 lekë


Shiko Online
Historia 12 me zgjedhje

Historia 12 me zgjedhje

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-272-02-7
272 faqe
Çmimi 957 lekë


Shiko Online
TIK 10

TIK 10

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-30-0
153 faqe
Çmimi 496 lekë


Shiko Online
TIK 11

TIK 11

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-62-1
96 faqe
Çmimi 304 lekë


Shiko Online
TIK 11 me zgjedhje

TIK 11 me zgjedhje

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-64-5
80 faqe
Çmimi 394 lekë


Shiko Online
TIK 12 me zgjedhje

TIK 12 me zgjedhje

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-272-03-4
144 faqe
Çmimi 734 lekë


Shiko Online