Poku Çamarroku - Nr.1

Poku Çamarroku – Nr.1


ISBN 978-9928-128-66-9
Çmimi 200 lekë
Tiranë 2013
Poku Çamarroku<br>me skuadrën e tij - Nr.2

Poku Çamarroku
me skuadrën e tij – Nr.2


ISBN 978-9928-128-66-9
Çmimi 200 lekë
Tiranë 2014
Poku Çamarroku<br>nis aksionin në pranverë - Nr.3

Poku Çamarroku
nis aksionin në pranverë – Nr.3


ISBN 978-9928-128-79-9
Çmimi 200 lekë
Tiranë 2014
Poku Çamarroku<br>me shokët çlirojnë Ariun Bablok. Nr.4

Poku Çamarroku
me shokët çlirojnë Ariun Bablok. Nr.4


ISBN 978-9928-128-86-7
Çmimi 200 lekë
Tiranë 2015
Bubllapushi

Bubllapushi

Loredan Bubani

ISBN 978-9928-272-37-9
Çmimi 200 lekë
Tiranë 2019
Si e pësoi Kokot mendjemadhi

Si e pësoi Kokot mendjemadhi

Loredan Bubani

ISBN 978-9928-201-80-5
Çmimi 200 lekë
Tiranë 2017
Macja matematikane

Macja matematikane

Loredan Bubani

ISBN 978-9928-201-79-9
Çmimi 200 lekë
Tiranë 2017
Ketrushi PIM-PIM

Ketrushi PIM-PIM

Loredan Bubani

ISBN 978-9928-272-69-0
Çmimi 200 lekë
Tiranë 2022