Dhuratë për Nënën

Dhuratë për Nënën


ISBN 978-9928-128-50-8
Çmimi 700 lekë
Tiranë 2014

Një himn kushtuar nënës
dhe cilësive të saj – dashurisë së saj
pa kushte, besimit që tregon
ndaj nesh dhe kurajës që na jep.
Një dhuratë e bukur
për një nënë të mrekullueshme.


Dhuratë për Motrën

Dhuratë për Motrën


ISBN 978-9928-128-83-6
Çmimi 700 lekë
Tiranë 2014


Dhuratë për Lumturinë

Dhuratë për Lumturinë


ISBN 978-9928-128-81-2
Çmimi 700 lekë
Tiranë 2014


Dhuratë për një Buzëqeshje

Dhuratë për një Buzëqeshje


ISBN 978-9928-128-84-3
Çmimi 700 lekë
Tiranë 2014


Më mungon

Më mungon


ISBN 978-9928-128-83-6
Çmimi 700 lekë
Tiranë 2014


Dhuratë për Dashurinë

Dhuratë për Dashurinë


ISBN 978-9928-128-51-5
Çmimi 700 lekë
Tiranë 2014

Dashuria është gjithçka – nga pasioni
i marrë te mirëkuptimi dhe butësia.
Ky libër i vogël është një himn
kushtuar dashurisë në tërë format
e saj – një dhuratë e bukur
për një njeri të mrekullueshëm.